به زودی (هر زمانی که تونستم) درباره "من کی هستم" مینویسم هرچند این واقعیت وجود داره که من زیاد خودم رو نمیشناسم شایدم هم بشناسم به هرحال گفتم بد نیست که یه چیزی از خودم بنویسم البته با تشکر از آقا مهدی که از من خواستن بیشتر خودم رو معرفی کنم به عنوان فردی که یک وبلاگ دارم و گاهی دارم مطالبی مینویسم. و در آخر چرا من زیاد میگم یه آدم بی‌سواد هستم درباره اون هم مینویسم (واقعیت‌ها رو باید نوشت).