کتاب ارباب زمان اثر میچ آلبوم با ترجمه آقای مهرداد وثوقی کتاب خیلی خوبی بود که به اهمیت زمان در لحظه‌های زندگی می‌پردازد.
تو کتابفروشی یهویی عنوانش رو دیدم صفحه اولش پیش درآمد رو که خوندم جذبش شدم و خواستم بیشتر بخونم برای همین خریدمش قیمت داخل کتاب 11800 تومان بود. تصویر کتاب رو میتونید در زیر مشاهده کنید.و تصویر پشت کتاب
مرد تنها در غار نشسته است.

موهای بلندی دارد. ریش‌هایش به زانو می‌رسد. چانه‌اش را بین دو دست گرفته است.

چشم‌هایش را می‌بندد.

گوش می‌دهد، به صداها، صداهای بی‌پایان، صداهایی که از حوضچه‌ای از گوشه‌ی غار می‌آید.

این صداها صدای زمینیان است.

آنها فقط یه چیز می‌خواهند.

زمان.